Hlušíková Marta (1952)

Typ autority
Poetka, prozaička, dramatička, autorka pre deti a mládež

Životopis
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a latinčina. Pôsobila ako redaktorka v Archeologickom ústave v Nitre a od roku 1977 pracuje v školstve ako profesorka slovenského jazyka a latinčiny na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Okrem troch básnických zbierok (Kamene, Rok červených moruší, Lúky tancujú koreňmi trávy) je autorkou kníh pre deti ako Bublinkové rozprávky (2010), Čo baby nedokážu (2011), Môj dedko Rýchly šíp (2013), Len sa teš, Pampúch (2017), Stratená flauta pána Ananása (2019), Modré srdce s kečupovým fľakom (2021) či Kam zmizol môj brat? (2022). Venuje sa i písaniu drámy (Výklad, 2006) a odbornej literatúry (Slovník latinských citátov, 2000; Malá encyklopédia latinskej kultúry, 2001; Latinsko-slovenský slovník, 2003).

Zdroj: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/marta-hlusikova

Odkazy

Knihy (47)


Top