65. Music festival Piešťany

65. mfP

Číslo ročníka
65.

Typ podujatia
festival, koncert, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
05. 06. 2020 - 09. 07. 2020 | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany
Mesto Piešťany

Popis
Toto významné kultúrne a spoločenské podujatie prebieha v Piešťanoch každoročne bez prestávky už od roku 1956. Piešťanský festival je druhým najstarším hudobným festivalom našej novodobej histórie. Iniciátorom a zakladateľom festivalu bol prof. Eugen Suchoň, ktorý ho spolu so svojimi spolupracovníkmi pozdvihol už v prvých rokoch existencie na špičkovú európsku úroveň. Počas šiestich dekád na ňom účinkovali najvýznamnejšie hudobné domáce i zahraničné telesá a vynikajúci vokálni i inštrumentálni sólisti.

5. 6. 2020 - Slávnostné fanfáry a Symfonický orchester slovenského rozhlasu
9. 6. 2020 - Trnavský komorný orchester
11. 6. 2020 - Umelecký súbor Lúčnica
15. 6. 2020 - Štátna opera Banská Bystrica
18. 6. 2020 - Slovenský komorný orchester
21. 6. 2020 - Bratislava Hot Serenaders
23. 6. 2020 - Komorný orchester a sólisti (Ruská federácia)
28. 6. 2020 - Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice (Česká republika)
30. 6. 2020 - Štátny komorný orchester Žilina a Spevácky zbor Lúčnica
1. 7. 2020 - Moyzesovo kvarteto
4. 7. 2020 - Recitál pre violu a klavír
9. 7. 2020 - Slovenská filharmónia + Slovenský filharmonický zbor

Zmena programu vyhradená


Top