Štefánik Milan Rastislav (1880 - 1919)

Typ autority
Slovenský vedec, politik, diplomat, letec, generál, minister

Životopis
Gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik bol významným politikom, astronómom, vojakom a generálom francúzskej armády.
Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách v rodine evanjelického farára ako šieste dieťa. Navštevoval ľudovú školu v Košariskách, stredoškolské vzdelanie získal na evanjelickom lýceu v Bratislave, vtedajšom Prešporku. Po absolvovaní pražskej Karlovej univerzity, kde vyštudoval astronómiu a fyziku, v novembri 1904 odišiel do Paríža. Niekoľko rokov pôsobil v observatóriu v Meudone a bol pracovníkom montblanských hvezdární. Od roku 1912 pracoval vo Francúzskej národnej hvezdárni v Paríži. Zúčastnil sa niekoľkých veľmi náročných vedeckých expedícií na Mont Blanc, do Polynézie, Brazílie, Ekvádoru, či Maroka.
Od roku 1912 získal francúzske občianstvo a vzťahovala sa na neho branná povinnosť. Ako francúzsky občan sa v 1. svetovej vojne zúčastnil v službách francúzskej diplomacie bojových aj iných akcií v zahraničí. Jeho aktivity vláda ohodnotila udelením najvyššieho francúzskeho vyznamenania Rádu čestnej légie a udelením hodnosti generála letectva francúzskej armády. V závere prvej svetovej vojny sa Štefánik aktívne podieľal na zahraničnom odboji a v konečnom dôsledku na vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. V prvej československej vláde pôsobil M.R. Štefánik ako minister vojny v rokoch 1918-1919.
Presne 4. mája 1919 letel z Talianska na Slovensko a neprežil návrat do svojej rodnej krajiny. Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať" a skutočne tak žil. Od roku 2004 je generálom Ozbrojených síl SR in memoriam.

Odkazy


Top