Brat Roman (1957)

obrázok

Narodený
09. 12. 1957, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Prozaik, scenárista, publicista a prekladateľ španielskej prózy

Životopis
Po skončení štúdia slovenčiny a španielčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nastúpil do Literárnej redakcie Slovenského rozhlasu, kde pôsobil vyše dvadsať rokov. Od roku 2008 je dramaturgom hranej tvorby v televízii. Popri práci sa začal venovať umeleckému prekladu, editorskej činnosti a pôvodnej tvorbe. Preložil viacero románov, noviel, poviedok, divadelných a rozhlasových hier. Vo vlastnej tvorbe sa venuje písaniu diel pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. Jeho poviedky sú umiestnené do španielskeho prostredia a vyjadrujú snahu bojovať o vlastné miesto vo svete, o vlastnú dôstojnosť a lásku. Z jeho tvorby pre deti a mládež vyberáme: Tvrdohlavý baran, O malom obrovi, Môj anjel sa vie biť, Zmätené dvojičky zo slepej uličky, Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody (obe s Gabrielou Futovou), Aj kone sa hrajú, Mordovisko, Ako naštvať Rimana, Zlo nemá na kúzlo (Historky o slušákoch a podrazákoch).
Za svoju tvorbu získal významné ocenenia: Hlavnú cenu na Festivale filmovej tvorby pre deti v Chicagu The Kenneth F. and Harle G. Montgomery Prize za animovanú rozprávku Najrýchlejší posol ríše, cenu Najlepšia detská kniha roka 2008 za knihu Zmätené dvojičky zo slepej uličky (spolu s Gabrielou Futovou), Cenu Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY za Najlepšiu detskú knihu jesene roka 2007 za knihu Môj anjel sa vie biť, cenu Zlatá rybka – Najlepšia detská kniha roka 2007 za knihu Môj anjel sa vie biť, Cenu Slovenských pohľadov za preklad za rok 2004, Cenu Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY za Najlepšiu detskú knihu jari roka 2001 za knihu Tvrdohlavý baran. V roku 2008 mu udelil španielsky kráľ Juan Carlos I. Kríž Oficiéra Rádu za občianske zásluhy, za šírenie hispánskej kultúry.

Odkazy

Knihy (33)

Ocenenia
Kríž Oficiéra Rádu za občianske zásluhy, za šírenie hispánskej kultúry
Najlepšia detská kniha 2008
Najlepšia detská kniha 2007
Cena Slovenských pohľadov za preklad
Najlepšia detská kniha jari 2001

Top