O pohár Sĺňavy 2020

obrázok
Číslo ročníka
14.

Typ podujatia
veslovanie, súťaž

Dátum, čas a miesto konania
08. 02. 2020 o 10.30 h | Gymnázium Pierra de Coubertina

UsporiadateľVeslársky klub Sĺňava Piešťany

Popis
XIV. ročník verejnej halovej regaty na veslárskych trenažéroch O pohár Sĺňavy

Charakteristika pretekov:

- všetky disciplíny finále
- v sobotu štart 1. kategórie - 10.30 h
- štartovné 4,- EUR / osoba. Štartovné za pretekára prihláseného po uzávierke je 8,- EUR. Pokuta za pretekára, ktorý nebol odhlásený pri prezentácii a nedostaví sa na štart je 4,- EUR
- pretekári budú nasadzovaní podľa najlepších osobných časov

- k dispozícii 8 závodných trenažérov + 14 trenažérov na rozcvičenie
- vo všetkých kategóriách budú prví traja ocenení medailami a pamätným predmetom
- bodovanie klubov prvých 10 miest systémom 1. - 10b, 2. - 9b, 3. - 8b, ...
- pri menšom počte pretekárov dostáva víťaz počet bodov rovnajúci sa počtu pretekárov
- prvé tri víťazné kluby budú ohodnotené pohárom a vecnými cenami
- v prípade väčšieho počtu prihlásených v kategórii žiaci, budú kategórie rozdelené podľa ročníkov narodenia
- pretekár má zakázané pred a po výkone manipulovať s meracím zariadením trenažéru
- dospelé kategórie budú vyhodnotené zvlášť, dospelí a dospelí ĽV
- váženie v kategóriách LV ženy (do 61,5kg) a LV muži (do 75kg) musí byť vykonané najneskôr 1 hodinu pred štartom svojej jazdy
- časový program bude upresnený po doručení všetkých prihlášok


Top