Sociálne služby - hľadanie zlepšení nielen pre Piešťany

Typ podujatia
workshop

Dátum, čas a miesto konania
24. 09. 2020 od 10.00 h do 12.00 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin

Popis
Odborný garant projektu: PhDr. Helena Woleková, PhD.,

Recenzenti PhDr. Helena Woleková, PhD., doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., MBA, mim. prof.

Záštitu nad podujatím prevzal župan Trnavského samosprávne kraja Mgr. Jozef Viskupič

Vstup voľný, ale za predpísaných hygienických podmienok: rúška, rozostupy, dezinfekcia.

Vzhľadom na pandémiu s ohľadom aj na možnosť širšieho rozšírenia budú prezentácie a diskusie nahrávané a umiestnené na weby Z Piešťan a Youtube, prepojenia zverejníme, ale aj pošleme pozývaným.

Otázky do diskusie môžete posielať na adresu: workshop.socialna.praca@gmail.com

Prvá časť workshopu bude na tému:

Poskytovanie sociálnych služieb, pravidlá a skúsenosti na celoslovenskej, župnej a mestskej úrovni

Prezentácie pripravili Nadácia SOCIA, Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany


Top