Séria fotografických workshopov: Polaroid emulsion lift

Typ podujatia
workshop

Dátum, čas a miesto konania
23. 10. 2021 od 14.00 h do 17.00 h Arta

UsporiadateľArta

Popis
tretí zo série workshopov, ktoré pre vás v Ateliéri voľnej tvorby v Arte v týchto mesiacoch pripravuje Ema Lančaričová. V sobotu 23.10. vám predstaví a ukáže experimentálnu fotografickú techniku s názvom Polaroid emulsion lift, čo v preklade znamená prenesenie fotoemulzie z Polaroidovej fotografie na iný nosič. Inak povedané, ide o analógovú manipuláciu instantnej fotografie, pri ktorej sa prenesie fotografia na iný podklad, napríklad na papier, sklo, plast, drevo.

Na začiatku workshopu prebehne prednáška z histórie Polaroidovej fotografie, ale aj prezentácia možností súčasného využitia instantného materiálu. Po názornej ukáže techniky bude pre vás pripravený dostatok materiálu a priestoru na vlastné experimentovanie a realizáciu, samozrejme pod odborným dohľadom.

Najprv si odfotografujete vlastné Polaroidové fotografie, ktoré sa vyvolajú do 15minút. Tentokrát budeme fotografovať iba na čiernobiely materiál. Hneď po vyvolaní začneme s rozkladaním Polaroidovej fotografie, zbavíme sa plastového bieleho rámiku až sa dostaneme k fotoemulzii, ktorú manuálne spoločne prenesieme na iný nosič. Takýmto spôsobom môžme preniesť viacero fotografií a vytvoriť z nich unikátnu kommpozíciu. Ako výsledok si odnesiete jedinečné, ručne vyrobené printy.

-----

Vstupné: 3,- €
Počet účastníkov: 6
Na workshop je potrebné sa záväzne prihlásiť cez formulár:
https://forms.gle/Z2uxnRCMPR76qnVv7
Všetky materiály budú zabezpečené, nie je potrebné si nič nosiť.
-----
O technike:
Technika Polaroid emulsion lift si vyžaduje neskutočnú trpezlivosť, kedže v podstate doslovne rozkladáme fotografiu za účelom dostať sa k fotoemulzii. Táto technika je čisto analógová a jedinečná pre Polaroid.
Séria workshopov je určená záujemcom o fotografiu, vizuálne umenie a kultúru, pre odbornú aj laickú verejnosť. Je určená pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti a spoznať netradičné spôsoby práce a fotografické materiály.

EMA LANČARIČOVÁ

je vizuálna umelkyňa, pracujúca najmä s analógovou fotografiou. Médium fotografie je pre ňu primárnou témou a pýta sa čo je to fotografia a čím je fotografia dnes. Tvorbu stavia na filozofickom kontexte a experimentálnom prístupe. Workshopy sú pre ňu spôsob, ako priblížiť niektoré z týchto prístupov medzi ľudí - či už historické fotografické techniky alebo
nové spôsoby práce s analógovou fotografiou.
Viac informácií - www.emalancaricova.com.
Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Top