O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku…

Typ podujatia
vernisáž, divadelná dramatizácia, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
21. 06. 2022 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže venovanej spojené s vernisážou výstavy a divadelnou dramatizáciou na motívy knihy Jána Uličianskeho Pán Nápad zachraňuje svet.


Top