Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi

Typ podujatia
prezentácia, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
10. 09. 2022 od 09.30 h do 17.00 h Vojenské historické múzeum Piešťany

UsporiadateľVojenský historický ústav
Mesto Piešťany

Popis
Aj tentoraz sa deti môžu tešiť na ukážky činnosti hasičov, kynológov a zásahovej jednotky. Areál Vojenského historického múzea bude verejnosti prístupný zdarma.

09.30 - 17.00 VOĽNÁ PREHLIADKA EXPOZÍCIE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA PIEŠŤANY

09.30 - 17.00 PREZENTÁCIA MÚZEA SNP A DUKLY BANSKÁ BYSTRICA

11.00 - 11.05 PRELET LETECKEJ TECHNIKY NAD AREÁLOM VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA V PIEŠŤANOCH

11.05 - 11.25 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PODUJATIA - OFICIÁLNE PRIVÍTANIE PRÍTOMNÝCH A POZVANIE NA JEDNOTLIVÉ ATRAKCIE - PRÍHOVORY RIADITEĽA VHÚ A POZVANÝCH HOSTÍ

11.25 - 12.00 ZOSKOK PADÁKOVÝCH ODBORNÍKOV LETECTVA

12.00 - 12.15 SHOW PROGRAM ČESTNEJ STRÁŽE OZBROJENÝCH SÍL SR

12.15 - 13.00 KONCERT VOJENSKEJ HUDBY OZBROJENÝCH SÍL SR

13.00 - 13.30 PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU SR BRATISLAVA, ODBOR HIPOLÓGIE A KYNOLÓGIE - UKÁŽKA PRÁCE SLUŽOBNEJ HIPOLÓGIE

13.30 - 13.50 COLNÝ ÚRAD, UKÁŽKY SLUŽOBNÉHO VYHĽADÁVANIA - KYNOLÓGIA - UKÁŽKA VYHĽADÁVANIA OMAMNO-PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

13.50 - 14.20 ZOSKOK PADÁKOVÝCH ODBORNÍKOV LETECTVA

14.20 - 14.50 ZUZANA VAVROVÁ NEMČKOVÁ – PREDSTAVENIE KNIHY PRE DETI „KTO JE SMEŤKO“ A ČÍTANIE PRÍBEHOV Z DETSKÝCH KNÍH

14.50 - 15.20 ÚSTAV NA VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY A ÚSTAV NA VÝKON VÄZBY LEOPOLDOV
- UKÁŽKA PRÁCE ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR
- SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA A ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

15.20 - 15.50 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU PIEŠŤANY - UKÁŽKA ČINNOSTI

17.00 UKONČENIE KULTÚRNO-SPOLOČENSKEJ AKCIE


Top