História a premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom Slovan

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
22. 09. 2022 o 19.00 h Parčík pred hotelom Slovan

UsporiadateľOZ Piešťanská rozvojová iniciatíva
Balneologické múzeum Imricha Wintera
Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prednáška PhDr. Vladimíra Krupu, riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Podujatie je pripravené Občianskym združením Piešťanská rozvojová iniciatíva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Uskutoční sa v revitalizovanom parčíku pred hotelom Slovan. ( V prípade nepriaznivého počasia v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany).


Top