Konštelácie rodinné, rodové, multidimenzionálne

Typ podujatia
seminár

Dátum, čas a miesto konania
03. 02. 2023 o 18.00 h Aura Dom

UsporiadateľAura Dom

Popis
Zážitkový seminár s Agátou.


Top