Knižnica ako tretie miesto

obrázok
Piešťanská knižnica sa počas svojej existencie vypracovala na inštitúciu, ktorej funkcia sa z tradičnej a konzervatívnej posunula na dynamickú a modernú, ponúkajúcu čitateľom a návštevníkom spojenie kultúry s umením. Stala sa z nej Galéria kníh - miesto, kde sa čitateľ a návštevník nestretáva s knihou len v jej klasickej forme, ale aj prostredníctvom veľkoplošných knižných ilustrácií renomovaných slovenských výtvarníkov.

Projektom Knižnica ako tretie miesto nadväzujeme na redizajn a modernizáciu interiéru Oddelenia pre deti a mládež z predošlých rokov a pokračujeme v dovybavení potrebným funkčnejším a modernejším nábytkovým vybavením s cieľom zlepšiť orientáciu v knižnom fonde, skvalitniť výpožičný proces i zlepšiť komfort detských čitateľov. K spolupráci na realizácii projektu sme prizvali dizajnéra Michala Staška.
Hlavnou projektovou aktivitou je obstaranie interiérového vybavenia – kontajnerov na kolieskach určených na knihy pre najmenších, knižničných regálov na knižné novinky a doplnkového vybavenia – knižných zarážok a hračiek. Výstupy projektu budú slúžiť predovšetkým registrovaným i potencionálnym detským čitateľom, ale aj rodinám s deťmi i starým rodičom, ktorí toto oddelenie navštevujú. Uskutočnením projektu sa zlepšia technické, estetické a interiérové podmienky na poskytovanie knižnično-informačných služieb a vytvoria sa predpoklady na rozvoj nových knižničných služieb.
Projekt prebieha od februára do augusta 2022. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 04. 07. 2022

Súvisiace osobnosti


Top