Keď čítanie je čtení, XI. ročník. Festival českej a slovenskej tvorby

obrázok
V roku 2019 si Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila pre svojich návštevníkov a čitateľov už jedenásty ročník medzinárodného projektu Keď čítanie je čtení. Projektom nadväzujeme na tradície, kultúrne a vzdelanostné potreby českej národnostnej menšiny, rozvíjať a prezentovať trvalé hodnoty českej kultúry a priblížiť ich českej komunite žijúcej v našom regióne. Od mája až do konca roka 2019 zrealizujeme aktivity, ktorými podporíme národnú identitu a rozvoj materinského jazyka detí i dospelých patriacich k českej menšine a ponúkneme im príležitosť nadviazať intenzívnejší kontakt s kultúrou národa ich predkov.

Prostredníctvom rozmanitých a pútavých aktivít (prezentácie detských kníh českých a slovenských autorov, tvorivé čítania a workshopy s významnými ilustrátormi, divadelné predstavenia a scénické čítania inšpirované českými i slovenskými rozprávkami, výstavy a ich sprievodné podujatia) priblížime príslušníkom českej menšiny a ich potomkom, ale aj slovenským deťom a mladým ľuďom hodnotné diela českej kultúry - tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov. Aktivity projektu venujeme deťom aj dospelým patriacim k českej menšine, žijúcim na území nášho regiónu, ako aj ich slovenským rovesníkom.

Projekt bude prebiehať od začiatku mája do konca decembra 2019. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 28. 02. 2019

Súvisiace akcie


Top