Zaži knihu v roku 2021

obrázok
Kniha je výborným prostriedkom nielen na vzdelávanie, ale aj na prezentáciu kultúry, umenia, histórie a domácich i zahraničných osobností. Preto aj v roku 2021 chceme pokračovať v prezentácii českej a slovenskej literatúry, čím poukážeme na vzájomnú prepojenosť i jazykovú blízkosť našich národov, ktoré spája spoločná história a kultúra. Našou snahou je oživiť tradície, povedomie o slovenskej a českej tvorbe, zvýšiť záujem o čítanie a literatúru všeobecne, interaktívne zapojiť kultúru do netradičného priestoru, v ktorom zaznie čítanie a dramatizácia literárnych textov v podaní významných autorov. Cieľom projektu je aj sprostredkovať osobné stretnutia tvorcov s čitateľmi, poslucháčmi, divákmi a prispieť k rozširovaniu ponuky kultúrneho trávenia voľného času. Aktivitami zareagujeme na významné výročia - 100. výročie úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a Rok slovenského dizajnu 2021.
V rámci projektu pripravujeme tieto multikultúrne aktivity: Z tej duše pozdravujem vás! - výstavy a sprievodné podujatia o živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava, Piešťanský knihovar - autorské a scénické čítania z tvorby slovenských a českých autorov, Knihotúlanie – literárno-hudobné večery pre dospelých, Piešťany čítajú deťom - slovenskí a českí umelci čítajú, spievajú a hrajú deťom, Knižný kolotoč - čítania zo slovenských a českých kníh na netradičných miestach, prezentácia slovenských a českých detských časopisov, divadelné prezentácie tvorby slovenských a českých tvorcov, výstavy venované Roku slovenského dizajnu, výstavy slovenských a českých tvorcov a ich sprievodné podujatia, výstavy na motívy tvorby významných osobností našej literárnej histórie a mapujúce významné miľníky spoločnej histórie Slovákov a Čechov, prezentácia slovenských a českých čitateľských projektov, Deň s rozprávkou Márie Ďuríčkovej – celodenná prezentácia jej tvorby v jej rôznych podobách, online aktivity.
Projekt prebieha od mája do decembra 2021. Spolupracovať budeme so slovenskými a českými kultúrnymi inštitúciami, neziskovými organizáciami zameranými na podporu čítania, čitateľskej gramotnosti a prehlbovanie vzťahov v rodine prostredníctvom knihy a spoločného čítania.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 01. 06. 2021

Súvisiace akcie


Top