Spojená škola Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Valová, 4257/40
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 381 07 22 (budova školy na Valovej ul.), 0907 200 862, 0911 928 592 (budova školy na Žilinskej ul.)

riaditeľka, PaedDr. Thomová Alexandra
Tel.: 0907 200 862
E-mail: thomovapn@gmail.com

zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Buganová Alexandra
Tel.: 0911 928 592
E-mail: buganovapn@gmail.com

Popis
Žiaci navštevujú osobitné a pomocné triedy. Pre tých, ktorí ukončili vzdelanie v osobitných alebo pomocných triedach a nedostali sa na odborné učilištia je určená Praktická škola.

Školský klub:
- športové, kultúrne, výtvarné aktivity, estetická, etická, environmentálna a dopravná výchova
- počítačová učebňa, internetové pripojenie

Kľúčové slová
základné školy, školy, špeciálne školy

Top