Prof. MgA. Uličiansky Ján (1955)

obrázokobrázok

Narodený
29. 10. 1955, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
Autor, spisovateľ, dramatik, dramaturg, režisér, vysokoškolský pedagóg

Životopis
Absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Bábkarskej katedre Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Ako režisér pracoval v Bábkovom divadle v Košiciach a v roku 1988 sa stal dramaturgom Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde pracoval dvadsať rokov. Dlhé roky bol prezidentom slovenskej sekcie IBBY. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Divadelnej fakulte VŠMU. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje predovšetkým detskému čitateľovi, divákovi a poslucháčovi. Je autorom mnohých rozprávkových kníh pre deti - Adelka Zvončeková, Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Drak Plamienok, Pán Prváčik, Podivuhodné príbehy siedmich morí, Čarovný chlapec, Tri hádanky (o bábkovom divadle), Kocúr na kolieskových korčuliach, Štyria škriatkovia a víla, Malá princezná, Analfabeta Negramotná, Tajomstvo čierneho dvora, Max a Lea či Líza, mačka z Trojice. Svoje rozprávky píše či upravuje aj pre rozhlas (Tik Tak, Golego, Peter Kľúčik, Čarovná chvíľa, Oriešková rozprávka) a bábkové divadlá (Čáry máry fuk, Bohatier Kremienok, Veveričky, Panáčik) a televíziu (seriály Snehuliacke rozprávky, Máme Emu, Hrdinovia siedmich morí). Pre rozhlas zdramatizoval aj svetovú klasiku ako Peter Pan (1984) či Malá morská víla (1991). Ján Uličiansky je tiež autorom námetu a kreatívnym producentom detského zábavno-vzdelávacieho programu Trpaslíci, vysielaného v RTVS.
Do slovenskej dramatickej tvorby sa zapísal aj ako autor hier pre dospelých - divadelnou hrou Alergia a televíznou inscenáciou Obrus s monogramom. Viaceré jeho knihy pre deti boli preložené do češtiny, ruštiny, nemčiny a angličtiny. Je autorom textu k originálnej maľovanke o Piešťanoch s názvom Kocúr Leonardo v Piešťanoch. Kocúr z maľovanky sa stal aj hrdinom jeho rozprávkového titulu Leonardo, kocúr z ulice (s ilustráciami Martiny Matlovičovej). Knižka bola ocenená titulom Najkrajšia a najlepšia detská kniha zimy 2013. Analfabeta Negramotná (ilustroval ju Vlado Král), ktorá sa stala Najkrajšou a najlepšou knihou zimy 2011, je aj tvárou webovej stránky pre malých čitateľov piešťanskej knižnice www.detskakniznica.sk.
Za svoju tvorbu získal profesor Uličiansky aj ďalšie ocenenia - bol nominovaný na Cenu Hansa Christiana Andersena, je držiteľom Čestnej listiny IBBY za knihu Snehuliacke ostrovy (1991) a Pán Prváčik (2004), ako aj najvyššieho ocenenia tvorcov pre deti a mládež - Ceny Trojruža. Koncom roka 2016 získal výročnú cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu. Je jedným zo zakladateľov festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.

Odkazy

Knihy (30)

Ocenenia
Čestná listina IBBY 1991
Cena Trojruža za tvorbu pre deti a mládež
Nominácia na Cenu H. Ch. Andersena
Čestná listina IBBY
Najkrajšia a najlepšia kniha zimy 2011
Najkrajšia a najlepšia kniha zimy 2013
Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti rozhlasu

Prílohy


Top