Alzheimercentrum Piešťany

obrázok

Kategórie
ústavy, pre seniorov, zdravotníctvo, služby

Adresa
Rekreačná ulica, 7
Piešťany
921 01

Ing. Mgr. Gregoríková Elena
Tel.: 0918 930 000
E-mail: riaditelka.provoz@alzheimercentrum.sk

vrchná sestra
Tel.: 0918 930 001
E-mail: vrchna.piestany@alzheimercentrum.sk

prevádzka zariadenia
Tel.: 0918 930 002
E-mail: provoz.piestany@alzheimercentrum.sk

Popis
Alzheimercentrum Piešťany je prvým špecializovaným zariadením skupiny Alzheimercentrum pp, ktoré vzniklo na Slovensku. Centrum poskytuje kvalitnú a kvalifikovanú starostlivosť osobám s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie vrátane porúch správania v starobe. Starostlivosť je určená pre všetky typy klientov, včetne klientov v najťažších štádiách ochorenia.

Kľúčové slová
Alzheimerová choroba, služby, sociálna starostlivosť

Top