Nataša Vajayová

Kategórie
bezpečnosť práce

Adresa
Holubyho ulica, 34
Piešťany
921 01


Tel.: 0917 832 216
E-mail: opp.bozp@gmail.com

Popis
Autorizovanéný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, špecialista pre priemyselné havárie a externý audítor podľa normy OHSAS 18001:2007 a ISO 14001:2004 ( audítor IMS).

Kľúčové slová
bezpečnosť práce, ochrana požiarna

Top