Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky

obrázok

Kategórie
šport

Adresa
Kuzmányho ulica, 19
Piešťany
921 01

generálna manažérka, Borovičková Bronislava
E-mail: borovickova@piestanskecajky.sk

športový manažér, Horký Tomáš
E-mail: horky@piestanskecajky.sk

Popis
Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky vzniklo na základe spolupráce dvoch partnerských klubov: Basketbalového klubu mládeže Piešťany a Mestského basketbalového klubu Stará Turá. Oba tieto kluby sa dlhodobo venujú výchove mládeže a preto vznik extraligového tímu je logickým pokračovaním budovania pyramídy.

Kľúčové slová
basketbal, kluby, šport

Top