Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen

obrázok

Kategórie
inštitúcie, iné

Adresa
Staničná, 22
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 772 15 33
E-mail: eva.legatova@piestany.sk

Popis
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Zariadenie poskytuje službu na dobu určitú.

Kľúčové slová
sociálna starostlivosť, opatrovateľstvo

Top