Slovenský cykloklub

obrázok

Kategórie
šport, mimovládne organizácie

Adresa
Námestie slobody, 1716/6
Piešťany
921 01

predseda, RNDr. Juraj Hlatký CSc.


Tel.: 0903 996 977
E-mail: office@cykloklub.sk

Popis
Predseda: Michal Hlatký Slovenský cykloklub (SCK) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1994 ako prvá organizácia, ktorá sa začala zaoberať značením cykloturistických trás. Poslaním združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli a podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre širokú verejnosť. V súčasnosti sa zaoberá tvorbou kvalitnej siete cykloturistických trás na Slovensku. V roku 2000 SCK spracoval a vydal štátnu normu STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. V roku 2015 prišla STN kompletnou novelizáciou. Od roku 1998 je držiteľom akreditácie vzdelávacieho zariadenia na odbornú spôsobilosť – Značkár cykloturistických trás, od roku 1999 aktívne pripravuje a školí odborníkov na legalizáciu a značenie cykloturistických trás nielen z radov členov SCK. SCK je riadnym členom Európskej cyklistickej federácie (ECF) so sídlom v Bruseli od roku 1997. Zastupuje tam záujmy cykloturistov a Slovenska a taktiež pôsobí ako koordinátor siete EuroVelo na Slovensku. SCK spravuje portál www.cykloportal.sk, kde sa nachádzajú všetky trasy spolu až zo šiestich krajov Slovenska.

Kľúčové slová
cyklistika, cykloturistika, občianske združenia

Top