Rotary Club Piešťany

obrázok

Kategórie
mimovládne organizácie, pre seniorov, kultúra

Adresa
Štefánikova ulica, 130
Piešťany
921 01

Prezident, Urban Peter

Sekretár, Ambra Karol
E-mail: karol.ambra@rotary2240.org

Popis
Piešťanský Rotary Club vznikol v roku 1992. Jeho členovia pripravujú a realizujú množstvo pozoruhodných projektov humanitárneho, vzdelávacieho a kultúrneho zamerania, prostredníctvom výmenných programov sa usilujú o obohatenie života svojich spoluobčanov na miestnej i medzinárodnej úrovni. Sú to napr. benefičné koncerty, vianočné čaje, reprezentačné plesy, z ktorých výťažky používa na humanitárnu činnosť.

Projekty:
- podpora rodín, ktoré sa ocitli v problémoch - zdravotných alebo sociálnych
- podpora zdravotníckych zariadení a detských domovov - finančne alebo vecne ( dar detskému oddeleniu piešťanskej nemocnice)
- podpora štátov postihnutých katastrofami (jún 2009 - zakúpenie počítačov deťom postihnutým HIV v Kambodži)
- podpora podnikania - výmena skúseností našich podnikateľov s partnermi v Rakúsku, Švajčiarsku
- výmenné pobyty študentov z Piešťan so študentmi v ďalších 14 krajinách
- podpora vzdelávania

Miesto stretnutí: Teplická 37, Piešťany

Kľúčové slová
mimovládne organizácie, kluby

Top