Mesto Piešťany

obrázok

Adresa
Námestie SNP, 3
Piešťany
921 45

primátor mesta, Jančovič Peter
Tel.: +421 33 77 65 301
Fax: +421 33 77 65 333
E-mail: primator@piestany.sk

Popis
Piešťany - najväčšie kúpeľné mesto na Slovensku, sídlo okresu a mnohých vedeckých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie. Preteká ním rieka Váh. Má nížinné, teplé a suché podnebie. V súčasnosti majú Piešťany 27 057 obyvateľov (údaj k 31. 12. 2022).
Na území mesta sa nachádza 5 materských škôl, 6 základných škôl, 7 stredných škôl (2 gymnáziá, 5 stredných odborných škôl), 1 spojená škola a 2 vysoké školy (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava -Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pôsobí v Piešťanoch, Rázusova 14 a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava - študijný odbor Sociálna práca, Nám. J.Murgaša 3, Piešťany. Pomaturitné štúdium je možné absolvovať na Strednej odbornej škole záhradníckej a na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera.
Osídlenie mesta a jeho okolia siaha až do dávneho praveku. Človek, zaujatý prírodnými danosťami tohto prostredia, nezamŕzajúcimi termálnymi prameňmi, bohatým svetom ramien rieky Váh, prišiel do tejto oblasti už v období približne pred 80 000 rokmi. Prvú písomnú zmienku o meste z roku 1113 nájdeme v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. pod názvom "Pescan", odvodeným od názvu "Piešťane", ktorým sa označovali obyvatelia osady založenej na riečnych naplaveninách piesku a štrku a prenesene i samotná osada. Tatársky vpád v 13. storočí si vyžiadal stavbu kamenného hradu Tematín. Súčasťou tematínskeho panstva rodu Huntpoznanovcov sa stala i obec Piešťany. Ďalším pánom Piešťan bol Matúš Čák Trenčiansky, po ňom grófi z Újlaku. V 16. storočí, 2 km južne od starých Piešťan oproti termálnym prameňom, vzniká kúpeľná osada Teplice a chýry o liečivých účinkoch tunajších prameňov nedávajú na seba dlho čakať. V 17. storočí k nim pribudne oslavná báseň kňaza Adama Trajana z Benešova - SALUBERRIMAE PISTINIENSES THERMAE: Uzdravujúce piešťanské kúpele. V 18. storočí získavajú Piešťany nového mocipána, grófsky rod Erdődiovcov, ktorí dávajú na Kúpeľnom ostrove postaviť prvé drevené budovy vaňových a bazénových kúpeľov, v 19. storočí k nim pribudnú murované Napoleonské kúpele, ktoré slúžia svojmu účelu dodnes. Najväčší rozkvet Piešťan je spätý s rodinou Winterovcov, ktorí realizujú výstavbu najvýznamnejších liečebných domov, mostov či kultúrnych zariadení. Hold tejto významnej rodine vzdáva i názov pešej zóny v centre mesta, Winterovej ulice. V 60. - 70. rokoch 20. storočia začal návštevníkom slúžiť moderný komplex kúpeľných domov - areál Balnea.
Výdatné termálne a minerálne pramene a sírne bahno sa stali základom liečby reumatizmu, chorôb pohybového ústrojenstva, nervových chorôb a poúrazových stavov a urobili z Piešťan vyhľadávané kúpeľné mesto. V Piešťanoch pramení 10 žriediel prírodných liečivých minerálnych vôd s teplotou od 67 °C do 69 °C s obsahom minerálnych látok a voľných plynov. Účinok kúpeľnej liečby znásobujú i rozsiahle starostlivo udržiavané parky a farbami hýriace kvetinové záhony. Kúpeľný ostrov je akousi malou botanickou záhradou, ktorá vznikla na pôde lužného lesa približne pred 150 rokmi. Obtokové rameno Váhu je biotopom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Návštevník by však nemal opomenúť ani chránený areál Sĺňava, nachádzajúci sa v južnej časti mesta, či ako z rozprávky vystrihnutý Vtáčí ostrov.
Ideálna poloha, ľahká dostupnosť, bohaté tradície kúpeľníctva a cestovného ruchu s ideálnymi možnosťami rekreácie a kúpeľnej liečby robia Piešťany vyhľadávaným kúpeľným mestom. Pozornosti návštevníkov určite neuniknú ani každoročne organizované zaujímavé kultúrne podujatia ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Music Festival Piešťany, festival Lodenica, festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, výstava kvetov Victoria Regia či divadelné stretnutie Piešťanské rendezvous. Piešťany majú svoje významné postavenie i v zdravotníckom priemysle.

Čím sa líšia Piešťany od iných slovenských miest? Svojou špecifickou ospalou atmosférou, pokojne zurčiacimi fontánami, pomalým tempom sa prechádzajúcimi návštevníkmi, promenádnymi koncertmi, najväčším počtom slnečných dní, všadeprítomnou zeleňou, listami nedbalo plynúcimi na striebristej hladine rieky Váh či poletujúcimi čajkami. Nehľadajte ruch veľkomiest, zastavte sa, poseďte si na letných terasách kaviarní či pri západe slnka na Kolonádovom moste a plnými dúškami prežite a precíťte pokojnú liečivú atmosféru kúpeľného mesta Piešťany.


Top