Slovenská detská literatúra v Prahe

obrázok
Festivalom Slovenská detská literatúra v Prahe nadväzujeme na ročníky predchádzajúceho festivalu zameraného na propagáciu slovenskej detskej literatúry v ČR, ktoré boli prerušené pandémiou koronavírusu.

Školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu. Realizovaním pútavých podujatí chceme predovšetkým vzbudiť záujem českej verejnosti o slovenskú literatúru a jej tvorcov a prezentovať významné osobnosti a ich tvorbu XII. ročníka česko-slovenského festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.

Náplňou festivalu sú rozmanité aktivity prezentujúce klasickú i súčasnú slovenskú literárnu tvorbu pre deti, prostredníctvom ktorých predstavíme jej tvorcov (spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľov atď). Slovenskú detskú literatúru budeme prezentovať v origináli i českom preklade (tvorba Márie Ďuríčkovej, Márie Rázusovej-Martákovej, Alexandry Salmely, Mareka Vadasa, Daniely Olejníkovej, Adely Režnej, Márie Nerádovej, Vladimíra Krála, Juraja Martišku, Martiny Matlovičovej, Simony Čechovej, Filipa Horníka a ďalších). Odprezentujeme tiež umelecký detský časopis Slniečko, ktorý prostredníctvom ukážok detskej literatúry so zameraním na výtvarnú podobu rozširuje povedomie o súčasnej i klasickej slovenskej literatúre a jej tvorcoch.

Festival začal v júli 2022 výstavou detských ilustrácií, ktoré vznikli pri príležitosti výtvarnej súťaže venovanej 100. výročiu narodenia najprekladanejšej slovenskej spisovateľky Kláry Jarunkovej. Festival vyvrcholí v mesiacoch september - október, počas ktorých zrealizujeme výstavy ilustrácií prezentovaných kníh a autorov v rôznych častiach Prahy. Pripravíme k nim atraktívne sprievodné podujatia: scénické čítania, besedy, literárno-výtvarné workshopy, divadelné predstavenia a dramatizácie na motívy prezentovaných kníh.

Tento projekt je súčasťou Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti, ktorý sa koná pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike, Rastislava Káčera.
Partnerom projektu je BONA FIDE z.s.. Ďalšími dôležitými spoluorganizátormi sú Městská knihovna v Praze a jej pobočka Dejvice, Slovenský inštitút v Prahe a Literárne informačné centrum.

Z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 16. 08. 2022

Top