AkSen - stretnutie členov

Event type
members meeting

Date, time and place of event
19. 08. 2015 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
25. 11. 2015 o 16.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
20. 04. 2016 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
29. 06. 2016 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
28. 09. 2016 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
12. 01. 2017 o 14.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
26. 04. 2017 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
17. 05. 2017 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
23. 08. 2017 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
25. 10. 2017 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
17. 01. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
11. 04. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
18. 09. 2018 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

AdministratorAkSen - Klub aktívnych seniorov

Description
Stretnutie členov


Top