Blíži sa Svetový deň cestovného ruchu 2017

Od roku 1980 si každoročne 27. septembra pripomíname význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Dátum osláv Svetového dňa cestovného ruchu bol vybraný zámerne - práve v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v tejto oblasti. Načasovanie osláv je symbolické aj tým, že sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli.

Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu je podporiť a zvýšiť povedomie o význame turizmu a jeho prínosoch pre celkový rozvoj spoločností. Oslavy sa každoročne nesú v duchu zvolenej témy, ktorá je práve aktuálna a priamo či nepriamo sa týka aj oblasti cestovného ruchu.

Mestská knižnica a Piešťanské informačné centrum pripravujú pri tejto príležitosti počas mesiaca september rôzne sprievodné podujatia - stretnutia s cestovateľmi spojené s premietaním, prezentácie kníh s cestovateľskou tematikou, náučné vychádzky či zaujímavé výstavy.

Tešiť sa môžete napríklad na cestovateľskú prezentáciu Mirky Badinskej VEĽKÝ OKRUH JUHOM AFRIKY - Juhoafrická republika, Namíbia, Botswana & Zimbabwe, prezentáciu Andyho Popoviča Divy Slovenska, prezentáciu knihy Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch spojenú s výstavou ilustrácií, prezentáciu knihy Ľuboša Juríka Paríž očami dažďa, ako aj na výstavu fotografií stolov známych českých spisovateľov Stoly spisovatelů.

Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás!

Top