Kultúra a zábava

Voľný čas / Kultúra a zábava


Mesto Piešťany každoročne priláka stovky návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za rekreáciou a oddychom. To, čo robí toto mesto atraktívnym, však nie je len jeho poloha, príjemné podnebie, nádherné parky, ale aj bohatý kultúrny a spoločenský život, ktorý dotvára charakter kúpeľného mesta. Počas celého roka v Piešťanoch prebiehajú významné podujatia mestského, celoslovenského i medzinárodného významu. Konajú sa tu hudobné festivaly, filmové prehliadky, súťaže rozhlasových hier, v posledných rokoch je čoraz bohatšia ponuka koncertov či výstav výtvarného umenia. Počas letnej sezóny ožívajú terasy, hudobné pavilóny i pešia zóna hudbou a tancom rôznych žánrov, pouličnými divadlami, výstavami, ukážkami ľudových remesiel a kultúry. Okrem kultúrnych podujatí v meste je možné navštíviť aj rôzne atrakcie a zaujímavé miesta v jeho okolí.


Balneologické múzeum Imricha Wintera

Beethovenova 5, Piešťany, tel.: 033 / 772 28 75
www.balneomuzeum.sk, balneomuzeum@zupa-tt.sk

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa špecializuje na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska, ako aj na históriu regiónu Piešťan. Jeho súčasťou je aj historická expozícia vo Vile Dr. Lisku a Pamätná izba Ivana Krasku. Okrem stálych expozícií realizuje Balneologické múzeum i rozsiahlu výstavnú a vydavateľskú činnosť. V roku 2010 bola sprístupnená nová archeologická expozícia v hlavnej budove múzea.

Ukázať na mape


Dom umenia Piešťany

Nábrežie I. Krasku 1, Piešťany, tel.: 033 / 762 55 71
www.domumenia-piestany.sk, dom-umenia@slovanet.sk

Dom umenia je dejiskom koncertného života, ale aj ďalších rozmanitých kultúrno-spoločenských aktivít: divadla, filmu, televíznych show, kongresov, výstav a pod. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí Piešťanské randezvous a Piešťanský festival.

Prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po druhej svetovej vojne realizovaná v rokoch 1974 - 1979 podľa projektu architekta F.Milučkého. Nositeľmi architektonického výrazu sú podhľadový betón, sklo a červené - mobilné i pevné plochy a tvary. Hľadisko pojme 622 divákov a malá sála 100 divákov. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter viacúčelového zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, folklórne vystúpenia, filmové podujatia, realizované vo Veľkej sále, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú dokumentárne a umelecké výstavy). Dom umenia je jedným z hlavných organizátorov medzinárodných festivalov. Okrem toho je mnohonásobne overeným ideálnym priestorom na organizovanie pracovných sústredení umeleckých telies. majstrovských kurzov pre veľký počet účastníkov a rôznych kongresov a sympózií. 

Predaj a predpredaj lístokov:

Pokladňa Domu menia, pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením.

Výstavy sú otvorené:

utorok - piatok 14.00 - 17.00 h

sobota - nedeľa 14.00 - 18.00

pondelok - zatvorené

Ukázať na mape


Mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19, Piešťany, tel.: 033 / 772 59 82
www.kniznica.sk, info@kniznica.sk

Okrem základných knižničných, informačných a výpožičných služieb pôsobí ako komunitné centrum - organizuje množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu (besedy, prednášky, semináre, výstavy, tvorivé dielne, divadelné predstavenia...). Je známa svojimi projektovými programami, ktoré sú orientované na podporu čítania detí a mládeže i celoživotného vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie projekty Mestskej knižnice patrí Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe.

Ukázať na mape


Piešťanské informačné centrum

Pribinova 2, Piešťany, tel.: 033 / 771 96 21, 033 / 771 96 22
www.pic-piestany.sk, info@pic-piestany.sk

Stredisko mestskej knižnice, ktoré poskytuje obyvateľom i návštevníkom mesta okrem širokého spektra informačných služieb aj možnosť kultúrneho zážitku v podobe rôznych podujatí - besied s cestovateľmi, prezentácií kníh, výstav a pod.

Ukázať na mape


Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

A. Dubčeka 27, Piešťany, tel.: 033 / 772 59 25
www.msks-piestany.sk, msks@msks-piestany.sk

Kultúrna inštitúcia, ktorej poslaním je organizovanie kultúrno-výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanské hody a iné.

Ukázať na mape


Kultúrne a spoločenské centrum Fontána

Beethovenova 2, Piešťany, tel.: 033 / 771 89 90, 033 / 771 89 92
www.fontana-piestany.sk, kino@fontana-piestany.sk, valo@fontana-piestany.sk

Okrem viacúčelovej kinosály sa tu nachádza aj výstavná sieň, v ktorej sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných výtvarných umelcov. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí Socha piešťanských parkov.

Ukázať na mape


Vojenské historické múzeum

Žilinská cesta 6545, Piešťany, tel.: 033 / 791 38 04
www.vhu.sk, vhmpiestany@vhu.sk

Múzeum sa nachádza v priestoroch bývalého vojenského letiska v Piešťanoch. Expozícia predstavuje vyše sto kusov ťažkej i ľahkej techniky, lietadlá a vrtuľníky z výzbroje Československej armády od roku 1945 do roku 1992.

Ukázať na mape


Elektrárňa Piešťany

Staničná 51, Piešťany
www.elektrarnapiestany.sk

Moderné hands-on-science centrum vzniklo rozsiahlou rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky − objektu bývalej obecnej dieselovej elektrárne. Kultúrno-vzdelávacie centrum dáva návštevníkom možnosť invenčnou a kreatívnou formou zoznámiť sa so zákonitosťami vedy a techniky. Poskytuje aj priestory pre výstavy, koncerty, konferencie a iné podujatia.

Ukázať na mape

Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu

Dolná 80/41, Krakovany, tel.: 0903 933 243
www.zakrakovskubranu.sk, zakrakovskubranu@centrum.sk

Celá expozícia múzea dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín. V hospodárskej časti sú nainštalované nástroje a pracovné náradia, ktoré sa v minulosti používali pri obrábaní pôdy, spracovávaní potravín a pri vykonávaní rôznych hospodárskych a domácich prác.

Ukázať na mape


Classic Car Museum

Na výhone 338, Moravany nad Váhom, tel.: 0905 862 026
www.vcc-piestany.sk, janhornak@janhornak.sk

Stála výstava vozidiel - veteránov s možnosťou prenájmu alebo vyhliadkovej jazdy v okolí.

Ukázať na mape


Park miniatúr

Podolie (areál ZŠ), tel.: 032 / 743 75 05, 0903 206 632
www.parkminiatur.sk, info@parkminiatur.sk

Park modelov dobových rekonštrukcií slovenských hradov a pamiatkových objektov v mierke 1:50. V jeho areáli si môžete pozrieť modely hradov, zámkov a drevených kostolíkov.

Ukázať na mape


Top