Digitálna kronika

Podujatia / Digitálna kronika


 • Slovenská detská literatúra v Prahe

  Festivalom Slovenská detská literatúra v Prahe nadväzujeme na ročníky predchádzajúceho festivalu zameraného na propagáciu slovenskej detskej literatúry v ČR, ktoré boli prerušené pandémiou koronavírusu. \n\nŠkolákom, pedagógom a širokej českej...
  zobraziť celý článok
 • Kvalitnou akvizíciou k podpore vzdelávania

  Kvalitný, rozmanitý a adekvátny knižničný fond je základom spokojnosti všetkých cieľových skupín našich čitateľov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pravidelne ho dopĺňať o takú literatúru, ktorá v čo najväčšej miere spĺňa ich požiadavky, a to nielen po...
  zobraziť celý článok
 • Knižnica ako tretie miesto

  Piešťanská knižnica sa počas svojej existencie vypracovala na inštitúciu, ktorej funkcia sa z tradičnej a konzervatívnej posunula na dynamickú a modernú, ponúkajúcu čitateľom a návštevníkom spojenie kultúry s umením. Stala sa z nej Galéria kníh -...
  zobraziť celý článok
 • KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XIV.

  V roku 2022 realizujeme už XIV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ. Aktivitami tohto festivalu, venovaného českej a slovenskej tvorbe, chceme podporiť vzdelávanie v jazyku českej národnostnej menšiny prezentáciou hodnotných diel českých autorov....
  zobraziť celý článok
 • Cesta za poznaním

  Projekt Cesta za poznaním, ktorý knižnica realizuje od apríla do októbra 2022, je zameraný na spoznávanie regiónu a významných osobností, ktoré ovplyvnili jeho rozvoj. Prostredníctvom kultúrnych a zábavno-náučných aktivít nadväzujeme na učebné...
  zobraziť celý článok
 • Túlavá knižnica aj v roku 2022

  Pre mesto, občanov i návštevníkov domácich i zahraničných je dôležité, aby najmä v letných mesiacoch mesto – centrum mesta ponúkalo prostredníctvom kultúrnych subjektov na území mesta množstvo atraktívnych kultúrnych aktivít, festivalov, koncertov,...
  zobraziť celý článok
 • Poď z ulice do knižnice VII.

  Čítanie je zručnosť dôležitá pre dosiahnutie úspechu vo všetkých oblastiach štúdia a úrovniach vzdelávania, nedostatočná čitateľská gramotnosť znižuje kvalitu vzdelania i úspechu v zamestnaní. Pretrvávajúce obdobie koronakrízy negatívne ovplyvňuje...
  zobraziť celý článok
 • Zaži knihu v roku 2022

  Naša knižnica dlhodobo prezentuje slovenskú i inojazyčnú literatúru (predovšetkým českú). K týmto projektom patrí aj projekt Zaži knihu, v ktorom prostredníctvom kultúrnych a umeleckých podujatí prezentujeme české a slovenské umenie a literatúru pre...
  zobraziť celý článok
 • Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

  Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe patrí k najvýznamnejším projektom našej knižnice. \nHlavným cieľom festivalu je sprostredkovať rodinám osobné stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok či zvýšenie...
  zobraziť celý článok
 • SK-LLO

  SK-LLO je dobrovoľné neziskové združenie, ktorého základ tvoria traja členovia, Patrik Illo, Michal Illo a Aleksandra Stencel. Na výstave v galérii Mólo predstavil Patrik Illo najnovšie práce, v ktorých experimentuje s tradičnými sklárskymi...
  zobraziť celý článok
 • Roman Tibenský: Život nie je čiernobiely, alebo…

  Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom umenia Piešťany slávnostne otvorilo v utorok 5. októbra výstavu fotografií piešťanského autora Romana Tibenského. Výstava predstavovala...
  zobraziť celý článok
 • Štefánik / Martin Kellenberger

  Milan Rastislav Štefánik chcel byť v detstve vynálezcom, meteorológom, fotografom, spisovateľom, organistom, hvezdárom. Hvezdárom sa po rokoch štúdia stal, no nikdy nechcel byť vojakom, dôstojníkom. Nakoniec sa stal generálom letectva. Asi preto, že...
  zobraziť celý článok
 • Martina Rötlingová: Reinterpretácie

  Vo svojej samostatnej výstave Martina Rötlingová predstavila ďalšiu z podôb analýzy krásy v kontexte dominantných vzorcov mediálnych obrazov. Zatiaľ čo predtým postupovala cestou hľadania pendantov pomocou priamych znakov, ako rovnaká póza či...
  zobraziť celý článok
 • Šperk nie je iba výklad plný zlatých vecí

  Zámerom výstavy Šperk nie je iba výklad plný zlatých vecí je sprostredkovať širokej verejnosti letmý pohľad na netradičný šperk. Výtvarníci a výtvarníčky vybraní na túto výstavu sa vo svojej tvorbe viac, či menej dotýkajú zaujímavého fenoménu -...
  zobraziť celý článok
 • Moja rodina

  V roku 2019 vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti materských škôl s názvom Moja rodina. Súťaž bola zameraná na obraz rodiny, nakoľko rodina je miesto, ktoré dieťa pozná najlepšie a vie ho najkreatívnejšie...
  zobraziť celý článok
 • Astrofilm 2021

  Tradične v októbri sa uskutočnil v poradí už 15. ročník medzinárodný festivalu filmov o hviezdnej oblohe a vesmíre – Astrofilm, ktorý organizuje od roku 2007 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Mesto Piešťany a Mestské kultúrne stredisko...
  zobraziť celý článok
 • Victoria Regia 2021

  Neoficiálne ukončenie hlavnej letnej turistickej sezóny patrilo aj v roku 2021 prehliadke a medzinárodnej súťaži v aranžovaní kvetov Victoria Regia, organizovanej Strednou odbornou školou záhradníckou Piešťany, spolu s mestom Piešťany a Mestským...
  zobraziť celý článok
 • Tvary, materiály a farby v bábkovom divadle

  Bábkové divadlo je vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby, rozvíja kreativitu a fantáziu detí. S divadelnými bábkami si deti môžu zahrať divadelné predstavenia, ktoré už poznajú, alebo si môžu vymyslieť nové príbehy. Častokrát sú...
  zobraziť celý článok
 • Olomouc z po(d)hledu

  Český fotograf Tomáš Helísek nafotil pozoruhodné fotografie Olomouca, jeho rozmanitosť, bohatú históriu, architektúru a uličky s jedinečnou atmosférou, zachytené z pohľadu vozíčkara. \nV piatok 17. septembra 2021 o 17.00 h fotograf sám priblížil...
  zobraziť celý článok
 • Vesmír očami detí 2021

  V rámci medzinárodného filmového festivalu ASTROFILM usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou Hurbanovo výstavu Vesmír očami detí. Výstava víťazných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže sa konala vo...
  zobraziť celý článok
 • Kolonádový most - premena v čase

  V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera a Piešťanským informačným centrom prednášku o minulosti, súčasnosti a budúcnosti mosta s PhDr. Vladimírom Krupom, riaditeľom...
  zobraziť celý článok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>
Záznamy 121 z celkového počtu 391

Top