Jitka Bezúrová - Mošková bude vystavovať v Magna Gallery

Magna Gallery pozýva na novú výstavu akademickej maliarky Jitky Bezúrovej - Moškovej s názvom "...za svetlom...", ktorú slávnostne otvoria vo štvrtok 8. novembra 2018 o 18.00 h. Maľbu, grafiku a akvarel budete môcť obdivovať až do 8. decembra 2018. Kurátorkou výstavy je PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.

Jitka Bezúrová - Mošková sa narodila v Brne v roku 1958. Od roku 1979 - 1985 študovala na VŠVU v Bratislave na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie u Prof. Albína Brunovského. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, poézii a ilustrácii. V roku 1999 jej vyšla zbierka básní Svetlo (vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ) s vlastnými ilustráciami. Žije a tvorí v Senci.

Mala viac ako 20 samostatných výstav a viac ako 30 spoločných výstav doma aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Brazília, Nórsko, Fínsko, Španielsko, Taliansko,...). Za bibliofilské vydanie zbierky poézie "Znelec" získala cenu MS v súťaži najkrajšia kniha roka 1985.

Top