Mariana Repovská: Marsed

Piešťanská Magna gallery Vás dnes, 4. mája 2017 o 18.00 h, pozýva na vernisáž výstavy mladej kritickej maliarky Mariany Sedlačíkovej Repovskej, tvoriacej pod značkou MARSED diela. Výstava, ktorá potrvá do 3. júna 2017, ponúka vizuálnu exkurziu do života súčasnosti, kde autorka špecificky sprostredkúva svet videný i ten skrytý. Kurátorkou výstavy je Silvia Lacková Čúzyová.

Top