Piešťanskí študenti sa dozvedia viac o obetiach holokaustu a rasového násilia

Na Slovensku si okrem januárového Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu pripomíname aj Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý pripadá na 9. september. Pri tejto príležitosti sa v piatok 8. septembra a v pondelok 11. septembra uskutočnia v priestoroch Pamätníka obetí holokaustu pri cintoríne na Bratislavskej ceste besedy so študentami piešťanských škôl.

Slovenský deň holokaustu je viazaný k dátumu 9. september, pretože v tento deň v roku 1941 samostatný Slovenský štát prijal právne nariadenie formou Uznesenia Slovenskej národnej rady, ktoré malo právnu silu zákona, o právnom postavení Židov "Židovský kódex", ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania. Tí tak stratili občianske práva. Z Piešťan bolo v následnom procese deportovaných viac ako​ 2500 židovských obyvateľov, z ktorých 1065 zahynulo v koncentračných táboroch. Holokaust však nebol len o ľuďoch židovského pôvodu. Týkal sa všetkých, ktorí nevyhovovali režimu. Rovnako druhá svetová vojna mala za následok milióny zmarených životov nielen z radov vojakov, ale i civilného obyvateľstva. Všetky tieto hrôzy, ktoré sa už nesmú opakovať sa organizátori pokúsia pútavým spôsobom priblížiť mladým ľuďom a zvýšiť tak ich povedomie o historických skutočnostiach a ich aspekte v súčasnom svete.

Bližšie o Pamätníku obetí holokaustu a židovskej obci v Piešťanoch v tých časoch i dnes porozpráva študentom Karol Ambra. Nasledovať bude krátky film s tematikou holokaustu. O vzniku fašizmu, o Slovenskom národnom povstaní a civilných obetiach druhej svetovej vojny bude hovoriť Jiří Rais zo Seniorského parlamentu. Podujatia sa zúčastní taktiež piešťanský rabín Zef Stiefel.

Organizátormi podujatia sú Židovský komunita Piešťany, Seniorský parlament Piešťany a OZ Pro Civitate - Spoločne pre Piešťany. Pozvanie prijali študenti Gymnázia Pierra de Coubertina a Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Téma: Slovenská republika - 9. september - pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
Miesto: Pamätník obetí holokaustu, Bratislavská ul. Piešťany
Termín: piatok 8. september 2017 o 9.00 h a 10.00 h, pondelok 11. september 2017 o 9.00 h.


Zdroj: Tlačová správa (Židovská komunita Piešťany)

Top