Ľudové plastiky zo zbierky Kornela Duffeka

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
03. 05. 2019 - 26. 05. 2019 | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľDom umenia Piešťany

Popis
Ľudové plastiky zo zbierky Kornela Duffeka predstavujú hodnotnú kolekciu ľudového umenia zo širšieho okolia Piešťan a Banskej Štiavnice. Na výstave sú prezentované diela najmä s cirkevnou tematikou. Ľudoví umelci inšpirovaní vysokým umením pretavili do svojich diel vlastné umelecké požiadavky, schopnosti a vnútorné zážitky, pričom rešpektovali potreby a názory okolitého prostredia.

Kurátorka: Katarína Babičová


Top