Sehenswürdigkeiten

Stadt Piešťany / Sehenswürdigkeiten


Nur Sehenswürdigkeiten beginnend mit dem Buchstaben:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Alle
  Die ehemalige städtische Schule des J.G. Masaryk wurde im Jahre 1926 im Stil der Neurenaissance errichtet, nach einem...
  Zrúcanina hradu nad obcou Borinka viditeľná už pri výjazde z Bratislavy aj z Rakúska.História :Pajštúnsky hrad...
  Pamätný dom Juraja Fándlyho, sprístupnený r. 1990, sa nachádza v budove rím.kat. fary, kde Juraj Fándly v rokoch...
  V priestore, priliehajúcom k liečebnému domu Slovan a penziónu - vile Erna, stála až do polovice 40. - tych rokov 20....
  Kostol sv. Štefana Kráľa je vzácnou stredovekou kultovou stavbou so zbytkami románskych fresiek a starého pohrebiska....
  Roku 1113 uhorský kráľ Koloman vydal listinu, ktorá potvrdzuje majetky zoborského opátstva. V nej sa spomína na rieke...
  Obe budovy postavili podľa projektov architekta A. Leitersdorfa: Hron pôvodne známy pod menom Dr. Müller v roku 1927,...
  Na výstavbe Piešťan sa podieľali príslušníci viacerých národností. Pochopiteľne, boli medzi nimi i Židia. V rokoch 1893...
  Kultúrna pamiatka. Klasicistický kostol slúži veriacim od roku 1831. Postavili ho na mieste na mieste odstráneného...
  Plavecký hrad, Plavecké Podhradie (31 km SZ) .Zrúcanina hradu na strmom bralnatom kopci na úpätí Malých Karpát. Hrad...
  Najvýznamnejšou pamiatkou obce je kostol sv. Michala archanjela s protitureckým opevnením. Opevnenie tvoria okrúhle...
  Dielo sochára L. Ľ. Polláka odhalili v roku 1948 na uctenie pamiatky autora oslavnej básne Saluberrimae Pistinienses...
  Pochádza z roku 1939, autorom je akademický sochár L. Ľ. Pollák, podnet pre vznik pomníka dala domienka o Beethovenovej...
  Pieskovcový monument umiestnený oproti kostolu sv. Štefana, vyhotovil roku 1937 miestny rodák akademický sochár V....
  Odhalený v roku 1950, autorom je miestny rodák akademický sochár V. Vavro.
  Dielo rumunského autora E. Ciuca, pripomína veľký podiel rumunského vojska na oslobodení Piešťan v apríli 1945,...
  Kultúrna pamiatka. Pieskovcový stĺp hanby vyhotovili oklo roku 1830 a niekedy v rokoch 1929 - 1930 ho premiestnili z...
  Hinter der evangelischen Kirchebefindet sich eines der ersten Arbeiterkrankenhäuser in der Slowakei Pro Labore, das...
  Kultúrna pamiatka. Návrh na zápis do svetového zoznamu pamiatok Moderného hnutia. Železobetónový promenádny most, známy...
Resultate ab 1 bis 19 von 19

Top