Družicové snímkovanie Zeme

Do Piešťanského informačného centra zavíta v utorok, 5. februára 2019 o 17.30 h, špičkový odborník - vedecký pracovník Geografického ústavu SAV - doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.,

Návštevníkov oboznámi s diaľkovým prieskumom Zeme pomocou družíc a jeho význame pre ľudské aktivity. Nenechajte si preto ujsť túto vynikajúcu a poučnú prednášku.

Top