Knižnicu pre verejnosť otvoria 18. mája 2020

Piešťanská knižnica svoje knižnično-informačné služby začne poskytovať od pondelka, 18. mája 2020 v upravených otváracích hodinách: pondelok až piatok v čase 8.30 - 17.00 h. Prosia však o trpezlivosť a zhovievavosť, nakoľko budú ich služby poskytovať v obmedzenom rozsahu.

Aby bola zachovaná ochrana zdravia, pri návšteve knižnice bude nutné dodržiavať určité pravidlá. Do budovy knižnice bude možné vstúpiť len s ochrannými prostriedkami (prekrytím tváre). Vzhľadom na riziko odporúčajú prehodnotiť návštevu rodičom s deťmi do 2 rokov.

Počet čitateľov v priestoroch knižnice určených pre používateľa nesmie prekročiť koncentráciu 1 čitateľ na 25m2. Pred výpožičným pultom je potrebné dodržať stanovenú a vyznačenú diskrétnu zónu. Z bezpečnostných dôvodov zatiaľ nebude možné využívať priestory Oddelenia pre deti a mládež, čitárne, verejný internet, knižničné katalógy a služby MVS.

Výpožičné služby budú prebiehať na Oddelení pre dospelých. Knižky, ktoré čitatelia vrátia, musia prejsť z hygienických dôvodov povinnou 5-dňovou karanténou. V knižnici sa na vás už tešia.

Top