Otváranie detských ihrísk s obmedzeniami

Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu detských ihrísk, avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú: obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov), povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali; povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Služby mesta Piešťany od 14. mája 2020 otvárajú počas mimoriadnej situácie nasledovné detské ihriská: Valová, Sídlisko Vodárenská, Prednádražie, Park - Kino, Pentagon, Sídlisko Juh, Žihadielko, Trajanáčik, A. Trajan - Kaufland, Kocurice, N. Teslu.

Otváracia doba ihrísk bude od 10.00 do 21.00 h. V čase od 6.00 - 10.00 h bude prebiehať dezinfekcia a čistenie ihriska. V tomto čase je zakázané vstupovať do priestoru detského ihriska.

Zdroj a foto: Služby mesta Piešťany

Top