Uvoľňovanie opatrení v Mestskom kultúrnom stredisku

Mestské kultúrne stredisko sprístupní pre verejnosť Kino Fontána, a to od 1. 6. 2020 za rešpektovania opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva, t.j.: limitovaný počet divákov - maximálne 100 návštevníkov; pri predaji vstupeniek tak musia byť dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov; vedľa seba môžu byť predané miesta iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov či partnerov; povinnosť vykonávať pred každým predstavením dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov); zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov; na dodržiavanie pravidiel má dohliadať minimálne jedna osoba, ktorú na tento účel vyčlení prevádzkovateľ.

Program kina bude včas zverejnený.

Galérie MsKS (Fontána, Stará lekáreň) ostávajú zatiaľ zatvorené. Zatvorená je aj Malá scéna a výstavné priestory v budove na Ul. A. Dubčeka.

Zdroj: MsÚ Piešťany

Top