Z melódie do melódie - Trio Lirico

Event type
concert

Date, time and place of event
30. 03. 2010 o 19.30 h | Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

AdministratorSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Description
Trio Lirico je súčasťou Salónneho orchestra Košice. Toto zoskupenie vzniklo v r. 1999. Počas svojho pôsobenia uskutočnilo veľa operetných a kabaretných galavečerov za spolupráce s divadlom Thália a Interoperetou Budapešť. Roman Orgován - husle hru na husliach vyštudoval na Konzervatóriu v Košiciach. Po ukončení štúdia pôsobil ako učiteľ hry na husliach. Pôsobil aj vo viacerých ľudových súboroch, Košickom komornom orchestri, v orchestri ŠD Košice. Od roku 1980 bol členom salónneho orchestra v Bad Steben a Bad Tolz v Nemecku a Bad Hoffgastein v Rakúsku. V súčasnosti je členom Štátnej filharmónie Košice a členom orchestra Štátneho divadla v Košiciach. Zároveň je aj koncertným majstrom Salónneho orchestra Košice, ktorého súčasťou je aj Trio Lirico. Lýdia Orgovánová - flauta hru na flaute vyštudovala na Konzervatóriu v Košiciach. Po ukončení štúdia nastúpila do orchestra ŠD Košice ako prvá flautistka, kde s malými prestávkami pôsobí doteraz. V rokoch 1991 - 1993 pôsobila v salónnom orchestri Bad Tolz v Nemecku. Erika Malinová - klavír hru na klavíri vyštudovala na košickom konzervatóriu. Od ukončenia štúdia až do súčasnosti pôsobí ako pedagóg hry na klavíri. Zároveň je korepetítorkou a spolupracuje so sólistami Štátnej opery Košice a divadla Thália. Program: G. Verdi, W. A. Mozart, J. Massenet, C. Robrecht, W. C. Powell, E. Carosio, L. Bernstein. 10,- €


Top