Čermáková Alena (1964)

Type of authority
Autor, hlasová pedagogička, šansonierka, spisovateľka, filmárka

Biography
Alena Čermáková študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor filmová a televízna dokumentárna tvorba. K jej najznámejším snímkam patrí autobiografický celovečerný film Vyvliekanie z vlastnej kože (1992) a autorský film Všetko je v nás (1999) o Františkovi Tugendliebovi, ktorý ju učil spev v rokoch 1983-1985. Práve od neho získala akreditáciu na vyučovanie techniky popového spevu jeho metódou. Slovenská verejnosť ju spoznala najmä vďaka jej účinkovaniu ako hlasovej pedagogičky v hudobnom projekte Slovensko hľadá SuperStar I, II a Môj najmilší hit. V roku 2002 vydala svoj debutový album Šansóny a iné piesne, ktorý do života uviedli Hana Hegerová a František Tugendlieb. Koncertuje doma i v zahraničí. V roku 2009 vydala francúzsko-nemecko-slovenský album Spievam ako dýcham , ktorý do života uviedol kňaz Anton Srholec. Naspievala aj motívy radosti do filmu o Nicolasovi Wintonovi na hudbu manžela Ivana Čermáka pod názvom Sila ľudskosti (2002, réžia Matej Mináč) a Nickyho rodina (2011, réžia Matej Mináč).
V roku 2015 vydala knihu Anton Srholec, ktorej podkladom bol jej celovečerný dokument o tejto významnej osobnosti.

Links


Top