Prečo sme si takí*é cudzí*ie, keď cítime rovnakú bolesť?

Event type
exhibition

Date, time and place of event
19. 05. 2023 - 23. 06. 2023 Arta

AdministratorArta

Description
Skupinová výstava "Prečo sme si takí*é cudzí*ie, keď cítime rovnakú bolesť?" prináša intermediálnu tvorbu mladých slovenských umelcov*kýň, ktorých spája pôvod a queer identita či práca s LGBTQ+ tematikou a genderovou problematikou. Queer umenie hrá dôležitú úlohu pri utváraní súčasnej kultúry a prináša väčšie porozumenie a prijatie LGBTQ+ jednotlivcov*kyň a komunít. Výstava sa dotýka tém, ako je pozícia vlastnej identity v spoločnosti, a rodinná história, tradícia, kultúra a jazyk. Jej snahou je spochybniť normatívne poňatie genderu a sexuality, a zároveň poskytnúť priestor slovenským umelcom*kyniam, aby sa podelili o svoje vlastné skúsenosti, príbehy a intímne spovede.
Autori*ky: Adam, Maty Grznár, Paula Gogola, Andrej Kiripolský, Bystrík Klčo, Aliza Orlan, Tomáš Višňovský
Kurátorka: Alina Lis


Top