Vianočné medovníčky

Event type
creative workshop

Date, time and place of event
08. 12. 2004 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
V spolupráci so Strednou záhradníckou školou v Piešťanoch, Odbor vidiecky cestovný ruch


Top