PhDr. Karpinský Peter, PhD. (1971)

image

Type of authority
Režisér, Scenárista, spisovateľ, jazykovedec, redaktor, režisér a scenárista, člen odbornej poroty festivalu Zázračný oriešok 2018

Biography
Narodil sa v Gelnici, vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte v Prešove, kde následne absolvoval doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk. Písaniu sa venuje už od gymnaziálnych rokov. Viackrát sa úspešne zúčastnil na rozličných literárnych súťažiach. Debutoval v roku 1997 knihou poviedok Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov, za ktorú získal cenu Rubato a Prémiu ceny Ivana Kraska. Z tvorby pre deti mu vyšli knihy rozprávok Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev, Sedem dní v pivnici, Kde asi rozprávka býva, Teta Agáta a jej mačacia sedmička, Adela, ani to neskúšaj a kniha povestí Skala útočiska. Okrem toho je autorom divadelných hier a scenárov, ako aj rozprávkových rozhlasových hier (Koruna času a modrá koza, Med z ľadových kvetov, Diablova skala, Adela rozprávkový cyklus Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, Celestín, Povesti zo Spišskej Novej Vsi, Príbehy o bratoch Konštantínovi a Metodovi). Je zakladateľom a vedúcim divadelného súboru DTS (Divadlo teatrálnej skratky), redakčne vedie literárny zábavník pre základné školy Zips. Pôsobí ako vedúci Katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Okrem literárnej tvorby sa venuje jazykovede, teórii komiksu a recenzovaniu textov najmä z literatúry pre deti a mládež. Je držiteľom Ceny rektora Prešovskej univerzity 2007, Ceny Literárneho fondu 2007 a ocenenia Najlepšia detská kniha 2001, 2007 a 2011.

Links

Knihy (22)

Awards
Najlepšia detská kniha jesene 2016

Top