Institutions

Services / Firms, institutions / Institutions


  Medzinárodný tím školiteľov tretej generácie, so zameraním na jedinečnosť každého jedinca. Ostatných 12 rokov pôsobí...
  Alzheimercentrum Piešťany je prvým špecializovaným zariadením skupiny Alzheimercentrum pp, ktoré vzniklo na Slovensku....
  Miesto pre stretnutia priateľov, kúpeľných hostí, miesto pre oslavy, párty aj stretávky spolužiakov. Miesto, kde sa...
  ARRIVA Trnava a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015. Základnou činnosťou spoločnosti je regionálna prímestská...
  Arta je bývalý názov Považskej továrne na čokoládu a cukrovinky, ktorá fungovala v Piešťanoch v medzivojnovom období....
  Museum specialises in spa industry and spa treatment history in Slovakia. It has rich exposition of historic objects,...
  Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je správa a údržba bytového a nebytového fondu v...
  Meditačná skupina buddhizmu diamantovej cesty PiešťanySpoločný program:Nedeľa - 19.00 h: Meditácia na 16....
  Centrum pomoci pre rodinu poskytuje poradenstvo, organizuje kurzy Manželské večery, spolupracuje na predmanželských...
  Upon interest organises classes in: basketball, vybíjaná (mainly children's play resembling a cross between handball...
  The one of the most significant examples of eclecticism in Piestany. The building ´s conversion was designed by the...
  České spolky na Slovensku sú občianske združenia, ktorých poslaním je združovanie Čechov, Moravanov a Slezanov žijúcich...
  ČSOB Banka patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu. Už dlhodobo je spoľahlivým...
  Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy....
  Občianske združenie vzniklo v máji 2005. Hlavnou myšlienkou a cieľom OZ je napomáhať deťom a mládeži v detskom domove,...
  Občianske združenie vzniklo v máji 2005. Hlavnou myšlienkou a cieľom OZ je napomáhať deťom a mládeži v detskom domove,...
  Place of concerts as well as other cultural and social events: theatre, motion pictures, TV shows, congresses,...
  EKO-knižnica Centra pomoci pre rodinu v priestoroch objektu Jezuitského pastoračného centra s cieľom poskytnúť...
  Health equipment development and production.
  Stará elektrárňa na Staničnej ulici č. 51 v Piešťanoch bola postavená v roku 1906. Elektrárňa aktívne slúžila do roku...
1 2 3 4 5 6  >>
Records from 1 to 20 of 115

Top