Ing. Staško Juraj (1943)

image

Date and place of birth
Piešťany

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Nakladatel, vydavatel, Vydavateľ regionálnych novín - Piešťanský týždeň od r. 1991.

Citation
Kronika mesta Piešťany, rok 1991.

Biography
V apríli 1991 začal Ing. Juraj Staško vydávanie nezávislých novín „Piešťanského týždňa“. Po 52 rokoch sa v Piešťanoch začalo s vydávaním mestských novín, ktoré sa za krátke obdobie vydávania stretli s priaznivým ohlasom občanov, vytvorili priestor pre kultivovanú a pružnú informovanosť občanov o živote mesta, podieľajú sa na vytváraní miestnej politickej klímy a približujú činnosť všetkých subjektov pôsobiacich v meste. Vytvárajú priestor pre komunikáciu a spätnú väzbu občana a samosprávnych orgánov. Vydávanie nezávislého týždenníka významnou mierou naplnilo dlhoročne chýbajúci informačný prostriedok pre občanov. Kronika mesta Piešťany uvádza: „Prvé číslo nového nezávislého týždenníka pre Piešťany a okolie „Piešťanský týždeň“ vyšlo 30. apríla 1991. Naposledy vychádzal v Piešťanoch týždenník v roku 1939. Vydavateľa a zodpovedný redaktor je Juraj Staško. V roku 1991 vychádzal týždenník každú stredu v cene 2,- Kčs a spočiatku na 4-och stranách.“ Je spolužiakom herca Juraja Slezáčka.

Links

Awards
Cena primátora mesta Piešťany

Top