Urminský Alexander (1941)

image

Date and place of birth
Veľké Ripňany

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Dlhoročný zberateľ historických pohľadníc, numizmatik a filatelista, ktorý výrazne prispel k propagácii mesta a rozvoju mestskej kultúry.

Biography
Od roku 1963 žije v Piešťanoch. Venuje sa filatelii, numizmatike a mnoho rokov zbiera historické pohľadnice Piešťan a mlynov na Slovensku. Mesto Piešťany i jeho históriu týmito svojimi záujmami propagoval na mnohých výstavách napr.: na výstave v Brne roku 2000 získal veľkú striebornú medailu. Na medzinárodnej výstave filatelistov Slovensko 2002 získal veľkú striebornú medailu. Na výstave Nitrafila 2003 získal zlatú medailu za svoj tzv. exponát Mlyny. V roku 2000 inicioval vydanie tzv. pátracej pohľadnice s obrazom A. Muchu, ktorý ukradli z hotela Thermia Palace v Piešťanoch. Inicioval a zabezpečoval (po námetovej stránke a stránke vybavenia a presadenia motívu) vydanie známky Piešťany v roku 2001 a prípravu výstavy výtvarníka Fera Horniaka spojenej so slávnostnou prezentáciou tejto známky. Inicioval vydanie a podieľal sa na príprave vydania štyroch kalendárov Piešťan na historických pohľadniciach (na roky 1998, 2000, 2001 a 2003), ktorých textové časti boli aj v cudzích jazykoch, prispel tak k propagácií mesta Piešťany a jeho histórie. V roku 2003 poskytol obrazové podklady pri príprave vydania reprezentačnej populárno- náučnej publikácie Piešťany, ktorú vydalo vydavateľstvo Pallas v Piešťanoch. Publikácia získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska roku 2003. Podieľal sa na zorganizovaní návštevy ruského astronauta Gorbatka v Piešťanoch v roku 2003 a prispel tak k propagácií nášho mesta. Podieľal sa na príprave medaily k výročiu piešťanského Ružového mlyna a na dočasnom umiestnení súsošia autorky Ľudmily Cvengrošovej „Sv. Cyril a Metod“ na národnej kultúrnej pamiatke Ducové-Kostolec v r. 1991. V roku 2003 inicioval vydanie CD Piešťany na historických pohľadniciach (po textovej stránke v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku), na ktorom je prezentovaný výber 256 pohľadníc z jeho zbierky. Spolu s PhDr. Vladimírom Krupom je autorom knihy Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. V r. 2013 vydal s L. Mušinským knihu Piešťany v zrkadle poštovej histórie.
V r. 2006 získal za svoju zbierku známok veľkú striebornú medailu FIP na výstave vo Washingtone. Tento úspech obhájil na Medzinárodnej filatelistickej výstave SALON PLANÈTE TIMBRES 2014, kde za zbierku Mlyny získal striebornú medailu.

Links

Awards
Cena primátora mesta Piešťany
Cena primátora mesta Piešťany
Pamätná medaila predsedu TTSK

Top