MUDr. Biatzovský Ján (1769 - 1848)

image

Date and place of birth
Bijacovce

Date and place of decease
02. 02. 1848, Nitra

Place of activity
Piešťany, Hlohovec, Nitra, Viedeň

Type of authority
Lekár pôsobiaci aj v Piešťanoch, spisovateľ, organizátor boja proti cholere.

Citation
Kúpeľní lekári v Piešťanoch. (Pohľad do histórie). (Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 15 - 16.))

Biography
Prvý po mene známy lekár pôsobiaci v Piešťanoch. Dr. Biatzovský (v niektorej literatúre sa uvádza aj "Bijacovský") sa narodil v roku 1769 v Spišských Bijacovciach (okres Levoča). Promovaný bol v roku 1795 na Lekárskej fakulte vo Viedni, kde pracoval niekoľko rokov. Potom pôsobil v Hlohovci. Začiatok a dĺžku jeho pôsobenia v Piešťanoch sa nepodarilo zistiť. Vieme len, že od roku 1806 zostavil pre grófa Erdödyho uvedený zoznam pacientov, zoznam kúpajúcich sa v Piešťanoch od mája do konca júla roku 1806. Zoznam je napísaný po latinsky, keďže v tom čase latinčina bola spoločným svetovým jazykom vzdelaných ľudí. Na zozname boli šľachtici, úradníci, dôstojníci a cirkevní hodnostári, v celkovom počte 219. Ďalej sa tam kúpalo 311 poddanských vidiečanov, 298 Židov, 32 husárov z palatínskeho regimentu a 64 vojenských invalidov z Trnavy a Leopoldova. Diagnózy chorôb liečených v Piešťanoch určil dr. Biatzovský v tomto poradí : reumatizmus, zápal kĺbu, ochrnutie, znehybnenie kĺbu, rozličné vyrážky, rôzne vredy a rany, syfilis, obličkové kamienky, vodnatieľka, ruža, infarkt žliaz, nepravidelná menštruácia. Tento lekár od roku 1807 pracoval v Hlohovci, od roku 1825 pracoval v nemocnici na oddelení nákazlivých chorôb v Nitre, bol hlavný lekár Nitrianskej stolice. Z jeho iniciatívy stoličný úrad postavil župnú nemocnicu, pre ktorú vypracoval prevádzkový poriadok a dozeral na jej činnosť. Zomrel v roku 1848.
Roku 1831 vydal v latinčine a maďarčine a roku 1832 v slovenčine preventívne zameranú publikáciu o cholere s názvom: “Krátke naučeni čo má člowek zachowat, aby choleru nedostal, a čo ma robit s takím kterí už do tej nemoci upadol“. W Nitre 1832, 7 s.
Najznámejšou aktivitou dr. Jána Biatzovského bola jeho národno obrodenecká činnosť v Slovenskom učenom tovarišstve, ktoré založil roku 1792 Anton Bernolák v Trnave. Ide o náš prvý národný spolok, ktorý mal takmer 500 členov a k jeho spoluzakladateľom a podporovateľom patrili aj lekári dr. Ján Biatzovský a dr. Ján Andrej Capovský.


Top