Browne Edward (1644 - 1708)

image

Place of activity
Anglicko

Type of authority
Anglický lekár a cestovateľ, ktorý navštívil i Slovensko a opísal piešťanské liečivé pramene.

Citation
Kúpeľní lekári v Piešťanoch ( Pohľad do histórie). (Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 6-7.))

Biography
Lekár a cestovateľ, člen učenej londýnskej kráľovskej spoločnosti. Na svojej ceste po strednej Európe a na Balkáne (1668) navštívil aj Slovensko. Zaujímal sa o prácu v baniach a v banských zariadeniach na strednom Slovensku, tiež v Banskej Bystrici a jej okolí. Svoje pozorovania vydal v ilustrovanom dvojzväzkovom cestopise A brief account of some travels in Hungaria (Londýn r. 1673).
Edward Browne, vzdelaný anglický lekár a cestovateľ navštívil aj dedinku Banka 18. marca a vo svojej knihe vydanej v Londýne roku 1685 uviedol, že napočítal na strane susednej obce Banka 15 kúpeľných jám s liečivou, široko-ďaleko známou účinnou vodou. Napriek tomu, že počasie bolo chladné, niekoľko žien a detí sa kúpalo. Jeden exemplár tejto vzácnej knihy s názvom ,, A Breif Account of Some Travels in Divers Parts of Europe " - Stručná správa o cestovaní v rozličných častiach Európy - sa nachádza v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.


Top