MUDr. Chmelo Kornel (1917 - 1996)

image

Date and place of birth
10. 02. 1917, Žiar nad Hronom

Date and place of decease
01. 08. 1996, Piešťany

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Vynikajúci piešťanský detský lekár, čestný občan Piešťan.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 4.)

Biography
Maturoval v Bratislave (1935), Lekársku fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1941. Uskutočnil prvú exsanguináciu novorodenca. Bol veľmi uznávaný najmä ako nesmierne obetavý detský lekár. Kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu bol často prekladaný z miesta na miesto. Bol prvým primárom Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, založil tu aj terénnu starostlivosť o dieťa v okrese Liptovský Mikuláš. V roku 1958 musel však z politických dôvodov odtiaľto odísť. Nastúpil do Bojníc, no v roku 1969 ich opúšťa a nastupuje ako primár detského oddelenia NsP v Piešťanoch. Po dosiahnutí dôchodkového veku bol preradený za obvodného detského lekára a pracoval až do 75. roku svojho života. "MUDr. Chmelo bol nielen skvelým diagnostikom, ale aj nezištným a obetavým lekárom, ktorý vo svojej klinickej praxi dokázal využiť všetky dostupné možnosti liečby malého pacienta. Neprestajne sa vzdelával, bol výborným pedagógom a svoje bohaté vedomosti a klinické skúsenosti vedel rozdávať mladším kolegom. Okrem toho mal nezvyčajne krásny a láskavý vzťah k deťom. Vždy stál na strane dieťaťa. Pán primár Chmelo bol nielen medicínskou, ale aj obrovskou morálnou autoritou, ktorú sme všetci rešpektovali," napísala o ňom doc. MUDr. Elena Košková, PhD. Za svoj ľudský prístup, celoživotnú starostlivosť o deti, najmä novorodencov, mu Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v r. 1999 udelilo titul „Čestný občan mesta Piešťany in memoriam.“
V roku 2011 sa stal držiteľom Ceny biskupa Mons. Pavla Jantauscha In memoriam za rok 2011. Toto ocenenie získal za celoživotný prínos v oblasti vedy. Udelil mu ho trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák.

Awards
Čestný občan mesta Piešťany in memoriam

Top