Anderle Vojtech (1916 - 2008)

image

Date and place of birth
23. 11. 1916, Piešťany

Date and place of decease
05. 05. 2008, Trnava

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Propagátor histórie Piešťan, zakladateľ automotoklubu a prehliadky historických vozidiel Zlaté stuhy Piešťan.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 6.)

Biography
Dôverný znalec a propagátor mesta a jeho histórie. Od detstva sa zaujímal o mesto a kúpele. Bol zakladajúcim členom plaveckého klubu a automotoklubu, ktorého aktívnym členom bol až takmer do konca svojho života. Zúčastňoval sa ako člen súťaží starých automobilov, organizoval terénne motocyklové a automobilové súťaže a sám filmoval prvé motoristické preteky v Piešťanoch, z čoho vznikol cenný amatérsky dokumentárny film. V roku 1987 obnovil súťaž prehliadky historických vozidiel „Concours d´elegance. Vlastným úsilím sa pričinil o vybudovanie múzea automotoklubu v Piešťanoch. Roku 1996 vydal na vlastné náklady knižku s historickými pohľadnicami Piešťan. Celý svoj život propagoval Piešťany. Písal do regionálnych i celoštátnych periodík, spolupracoval s rozhlasom i televíziou pri výrobe programov o Piešťanoch. Roku 1998 vydal brožúrku História Automotoklubu v Piešťanoch (1948 - 1998). Cenná bola i jeho spolupráca s Balneologickým múzeom, ktorému daroval do zbierok viacero vzácnych predmetov. Držiteľ Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrna osobnosť roka (1996).

Links

Awards
Cena primátora mesta Piešťany

Top