Ing. Hrmo Pavel (1946)

image

Date and place of birth
13. 06. 1946, Dunajská Streda

Place of activity
Piešťany, Praha, Madrid, Rio de Janeiro, Lisabon, Mexiko, Brazília, Bratislava

Type of authority
Diplomat, ekonóm.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 14.)

Biography
Od roku 1963 obyvateľ Piešťan. V roku 1965 maturoval na Strednej priemyselnej škole v Trnave, odbor jadrové konštrukcie. V roku 1970 absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Od roku 1971 pracoval na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu v Prahe v rôznych funkciách (odbor obchodnej politiky). V rokoch 1980 - 1984 pôsobil ako obchodný atašé na veľvyslanectve ČSSR v Madride. V r. 1985 – 1989 pracoval na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu v Prahe na kontrolnom odbore. V rokoch 1990 - 1992 nastúpil ako obchodný radca na československom veľvyslanectve v Mexiku, odkiaľ bol po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vyslaný ako vedúci obchodno - ekonomického oddelenia na veľvyslanectve SR v Brazílii (Rio de Janeiro). Po návrate zo zahraničného oddelenia vykonával v rokoch 1995 - 1996 funkciu štátneho tajomníka pre obchod a cestovný ruch na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave. Od roku 1997 do roku 2000 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec na zastupiteľskom úrade SR v Portugalsku (Lisabone).Po návrate pôsobil na ministerstve zahraničných vecí ako vedúci odboru medzinárodnej ekonomickej spolupráce. V r. 2004 – 2009 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Kórejskej republike (Soul). Ovláda angličtinu, španielčinu, portugalčinu a ruštinu.
Top